Kandidat til formandsposten i

Dansk Socialrådgiverforening 


Jeg stiller op som formand, fordi jeg elsker vores fag og brænder for at give socialrådgiverne en stærkere stemme

JEG STILLER OP FOR:

ET SYNLIGT DS

DS kan blive en stærkere stemme i samfundsdebatten. Hvadenten det er modtagelse af ukrainske flygtninge, vanskelige skilsmissesager, den stigende psykiske mistrivsel eller afbureaukratisering, så har vi vigtig viden, som kan løfte den offentlige debat.


Læs mere

 FAGLIG STOLTHED

Socialrådgiverfaget er vigtigt, komplekst og fyldt med ildsjæle, der ligger hjerteblod i deres arbejde. Det skal vi vise omverdenen. Hvis vi får begejstringen for faget frem i DS, vil det både styrke vores omdømme og den faglige stolthed hos den enkelte socialrådgiver.


Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ

Hvis vi skal rekruttere flere socialrådgivere, skal vi blive et helt nødvendigt fællesskab i deres arbejdsliv. Det største problem på tværs af arbejdsområder er, at for mange socialrådgivere har arbejdsforhold, som de ikke kan holde til og trives i.


Læs mere

BAGGRUND

Jeg elsker socialrådgiverfaget og har siden jeg blev uddannet i 2013 arbejdet i myndighedsfunktioner på børneområdet, og er nu ansat i Den Sociale Døgnvagt i København.


Oprindelig skulle jeg slet ikke være socialrådgiver, men stoppede på RUC for at forfølge socialrådgiverdrømmen. Jeg drømte om at se den side af samfundet, som er usynligt for mange. Jeg drømte om at være med i en profession og dele faglighed med mine kollegaer. Og jeg drømte om at have et fag, der ikke kun var teoretisk, men også et praktisk fag, hvor man kan få lov at arbejde tæt sammen med mennesker i alle afstøbninger.


Og jeg har ikke fortrudt det ét sekund. 

De allerbedste hilsner,

Signe Færch